ephemeral cities | geçici kentler

and marco’s answer was: “elsewhere is a negative mirror. the traveller recognizes the little that is his, discovering the much he has not had and will never have.”
/
şöyle cevap verdi marco: “başka yer, negatif bir aynadır. yolcu sahip olduğu tenhayı tanır, sahip olmadığı ve asla olmayacağı kalabalığı keşfederek.”